Опровержение

Този отказ от отговорност („Отказ от отговорност“, „Споразумение“) е споразумение между Onlinedatereviews.com („Onlinedatereviews.com“, „нас“, „ние“ или „наш“) и вас („Потребител“, „Вие“ или „вашият“ "). Тази декларация за поверителност излага общите указания, условия и условия за използването на уебсайта Onlinedatereviews.com и всички негови продукти или услуги (общо взето „Уебсайт“ или „Услуги“).

представителство

Всички мнения или мнения, представени в този уебсайт, принадлежат единствено на създателите на съдържание и не представляват тези на хора, институции или организации, с които Onlinedatereviews.com или създатели могат или не могат да бъдат асоциирани в професионален или личен капацитет, освен ако изрично не е посочено. Всякакви възгледи или мнения не са предназначени да злоупотребяват с никаква религия, етническа група, клуб, организация, компания или индивид.

Съдържание и публикации

Нямате право да променяте, отпечатвате или копирате някоя част от Уебсайта. Включването на която и да е част от този уебсайт в друга работа, независимо дали в печатна или електронна или друга форма или включването на която и да е част от Уебсайта в друг уебсайт чрез вграждане, рамкиране или по друг начин без изричното разрешение на Onlinedatereviews.com е забранено.

Можете да изпращате коментари за съдържанието, достъпно на уебсайта. Като качвате или предоставяте по друг начин всяка информация на Onlinedatereviews.com, вие предоставяте на Onlinedatereviews.com неограниченото, трайно право да разпространява, показва, публикува, възпроизвежда, използва повторно и копира информацията, съдържаща се в тях. Нямате право да се представяте за друго лице чрез Уебсайта. Не можете да публикувате съдържание, което е клеветническо, измамно, нецензурно, заплашително, нахлуващо в права на поверителност на друго лице или което по друг начин е незаконно. Не можете да публикувате съдържание, което нарушава правата върху интелектуалната собственост на друго лице или образувание. Нямате право да публикувате съдържание, което включва всеки компютърен вирус или друг код, предназначен да наруши, повреди или ограничи функционирането на всеки компютърен софтуер или хардуер. Чрез изпращане или публикуване на Съдържание на уебсайта, Вие предоставяте на Onlinedatereviews.com правото да редактира и, ако е необходимо, да премахнете всяко Съдържание по всяко време и по каквато и да е причина.

Компенсация

Този уебсайт приема форми на реклама, спонсорство, платени вмъквания или други форми на компенсация. Onlinedatereviews.com се компенсира за предоставяне на мнение за продукти, услуги, уебсайтове и различни други теми. Полученото обезщетение може да повлияе на рекламното съдържание, теми или публикации, направени на уебсайта. Спонсорираното съдържание, рекламното пространство или публикацията не винаги може да бъде идентифицирано като платено или спонсорирано съдържание. Някои от връзките на уебсайта могат да бъдат „партньорски връзки“. Това означава, че ако кликнете върху връзката и закупите артикул, Onlinedatereviews.com ще получи партньорска комисионна.

Обезщетение и гаранции

Въпреки че сме правили всеки опит да гарантираме, че информацията, съдържаща се на уебсайта, е вярна, Onlinedatereviews.com не носи отговорност за грешки или пропуски или за резултатите, получени при използването на тази информация. Цялата информация на Уебсайта се предоставя „такава, каквато е“, без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от използването на тази информация, и без никаква гаранция, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Onlinedatereviews.com или неговите партньори, служители или агенти не носят отговорност пред вас или някой друг за всяко взето решение или действия, предприети в зависимост от информацията на уебсайта или за всякакви последващи, специални или подобни щети, дори ако информира за възможността за такива щети. Информацията на уебсайта е само за общи информационни цели и не е предназначена да предоставя правни, финансови, медицински или други видове професионални съвети. Моля, потърсете професионална помощ, ако искате. Освен това информацията, съдържаща се в Уебсайта и всички страници, свързани към и от него, подлежат на промяна по всяко време и без предупреждение.

Ние си запазваме правото да променяме това Отказ от отговорност във връзка с Уебсайта или Услугите по всяко време, в сила след публикуването на актуализирана версия на този Отказ от отговорност на Уебсайта. Когато го направим, ще преразгледаме актуализираната дата в края на тази страница. Продължаващото използване на Уебсайта след каквито и да било такива промени представлява вашето съгласие за такива промени.

Приемане на този отказ от отговорност

Вие потвърждавате, че сте прочели този отказ от отговорност и се съгласявате с всички негови условия. С достъп до уебсайта Вие се съгласявате да бъдете обвързани с този Отказ от отговорност. Ако не сте съгласни да спазвате условията на този Отказ от отговорност, не сте упълномощени да използвате или да получите достъп до Уебсайта.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно това Отказ от отговорност, моля, свържете се с нас.

Този документ е последно актуализиран на 10 март 2020 г.

Onlinedatereviews.com

Препоръчани сайтове за запознанства
Рейтинг 5,0
Евтини и лесни закачки
Рейтинг 4,8
Без месечни абонаментни такси
Рейтинг 4,5
Без ангажименти и безплатни монети.
Рейтинг 2,8
Лесна за използване има милиони потребители.
Рейтинг 2,3
Огромен брой хора на борда