Правила и условия

Тези условия („Условия“, „Споразумение“) са споразумение между Onlinedatereviews.com („Onlinedatereviews.com“, „нас“, „ние“ или „нашето“) и вас („Потребител“, „вие“ или "Вашият"). Настоящото споразумение определя общите условия за използването на уебсайта Onlinedatereviews.com и на всеки от неговите продукти или услуги (общо „Уебсайт“ или „Услуги“).

Сметки и членство

Ако създадете акаунт на Уебсайта, вие сте отговорни за поддържането на сигурността на Вашата сметка и сте напълно отговорни за всички дейности, които се случват по сметката и за всички други действия, предприети във връзка с нея. Можем да наблюдаваме и преглеждаме новите профили, преди да можете да влезете и да използвате нашите услуги. Предоставянето на невярна информация за контакт от какъвто и да е вид може да доведе до прекратяване на профила Ви. Трябва незабавно да ни уведомите за всяко неоторизирано използване на профила ви или всякакви други нарушения на сигурността. Ние не носим отговорност за каквито и да било действия или пропуски от вас, включително за всякакви щети от всякакъв вид, възникнали в резултат на такива действия или пропуски. Можем да преустановим, деактивираме или изтрием профила ви (или част от него), ако установим, че сте нарушили някоя от разпоредбите на това споразумение или че поведението или съдържанието ви биха накърнили нашата репутация и добра воля. Ако изтрием профила Ви поради гореизложените причини, няма да можете да се регистрирате отново за нашите услуги. Може да блокираме вашия имейл адрес и адрес за интернет протокол, за да предотвратим по-нататъшната регистрация.

Потребителско съдържание

Ние не притежаваме никакви данни, информация или материали („Съдържание“), които изпращате на Уебсайта в процеса на използване на Услугата. Вие носите пълна отговорност за точността, качеството, целостта, законността, надеждността, целесъобразността и собствеността върху интелектуалната собственост или правото на използване на цялото представено съдържание. Ние можем да наблюдаваме и преглеждаме съдържанието на уебсайта, изпратен или създаден с помощта на нашите услуги от вас. Използването на уебсайта не ни предоставя лиценз за използване, възпроизвеждане, адаптиране, модифициране, публикуване или разпространение на създаденото от вас съдържание или за съхраняване във вашата потребителска сметка за търговски, маркетингови или други подобни цели. Но Вие ни давате разрешение за достъп, копиране, разпространение, съхраняване, предаване, преформатиране, показване и изпълнение на Съдържанието на Вашия потребителски акаунт единствено в съответствие с изискванията за предоставяне на Услугите. Без да ограничаваме някое от тези изявления или гаранции, ние имаме право, макар и да не сме задължени, по наша собствена преценка, да отказваме или премахваме Съдържание, което по наше разумно мнение нарушава някоя от нашите правила или е вредно по някакъв начин или неприемливи.

Фактуриране и плащания

Вие трябва да заплатите всички такси или такси по Вашата сметка в съответствие с таксите, таксите и сроковете за фактуриране, които са в сила към момента на плащане на такса или такса. Ако според нас Вашата покупка представлява високорискова транзакция, ние ще изискаме от Вас да ни предоставите копие от валидната от правителството издадена идентификационна снимка и евентуално копие от скорошно банково извлечение за използваната кредитна или дебитна карта за покупката. Запазваме си правото да променяме цените на продуктите и продуктите по всяко време. Ние също така си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която поставяте при нас. По собствена преценка можем да ограничим или отменим закупените количества на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, подадени от или по същия клиентски акаунт, същата кредитна карта и / или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и / или доставка. В случай, че направим промяна или анулираме дадена поръчка, можем да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с електронната поща и / или адреса за плащане / телефонния номер, предоставени по време на поръчката.

Точност на информацията

Понякога на уебсайта може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването, наличността, промоциите и офертите. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски, както и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако всяка информация на уебсайта или свързана с нея услуга е неточна по всяко време без предизвестие (включително след като сте изпратили поръчката си) , Ние не поемаме задължение да актуализираме, променяме или изясняваме информация на Уебсайта, включително, без ограничение, ценова информация, освен ако това не се изисква от закона. Не трябва да се прави конкретна актуализация или дата на опресняване, приложена на уебсайта, за да се посочи, че цялата информация на уебсайта или свързаната с нея услуга е променена или актуализирана.

Услуги на трети страни

Ако решите да разрешите, да използвате или използвате услуги на трети страни, бъдете уведомени, че вашият достъп и използване на такива други услуги се уреждат единствено от условията и условията на такива други услуги и ние не одобряваме, не носим отговорност или отговорност за и не прави изявления по отношение на който и да е аспект на такива други услуги, включително, без ограничение, тяхното съдържание или начина, по който те обработват данни (включително вашите данни) или каквото и да е взаимодействие между вас и доставчика на такива други услуги. Вие неотменимо се отказвате от иск срещу Onlinedatereviews.com по отношение на такива други услуги. Onlinedatereviews.com не носи отговорност за каквито и да е щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с вашето активиране, достъп или използване на каквито и да било други услуги или вашето разчитане на практиките за поверителност, процесите за сигурност на данните или други политики на такива други услуги. Може да се наложи да се регистрирате или да влезете в такива други услуги на съответните им уебсайтове. Чрез разрешаването на други услуги вие изрично разрешавате на Onlinedatereviews да разкрива вашите данни, ако е необходимо, за да улесни използването или активирането на такава друга услуга.

Архивите

Ние извършваме редовно архивиране на Уебсайта и Съдържанието и ще направим всичко възможно, за да гарантираме пълнотата и точността на тези архиви. В случай на хардуерен отказ или загуба на данни ще възстановим автоматично архивите, за да сведем до минимум въздействието и престоите.

Реклами

По време на използването на уебсайта можете да влезете в кореспонденция или да участвате в промоции на рекламодатели или спонсори, които показват своите стоки или услуги чрез Уебсайта. Всяка такава дейност и всички условия, гаранции или представяния, свързани с такава дейност, са единствено между вас и приложимата трета страна. Ние няма да носим отговорност, задължение или отговорност за такава кореспонденция, покупка или промоция между вас и такава трета страна.

Връзки към други уебсайтове

Въпреки че този уебсайт може да се свързва с други уебсайтове, ние не предполагаме, пряко или непряко, каквото и да е одобрение, асоцииране, спонсорство, одобрение или принадлежност към който и да е свързан уебсайт, освен ако изрично не е посочено тук Някои от връзките на уебсайта могат да бъдат „партньорски връзки“. Това означава, че ако кликнете върху връзката и закупите артикул, Onlinedatereviews ще получи комисионна за партньор. Ние не носим отговорност за проверка или оценка и не гарантираме предложенията на какъвто и да е бизнес или частни лица или съдържанието на техните уебсайтове. Ние не поемаме никаква отговорност или отговорност за действията, продуктите, услугите и съдържанието на други трети страни. Трябва внимателно да прегледате правните изявления и други условия за използване на който и да е уебсайт, до който имате достъп чрез връзка от този уебсайт. Вашата връзка към други уебсайтове извън сайта е на ваш риск.

Промени и изменения

Запазваме си правото да променяме настоящото споразумение или неговите политики, свързани с уебсайта или услугите по всяко време, в сила след публикуването на актуализирана версия на това споразумение на уебсайта. Когато го направим, ще преразгледаме актуализираната дата в долната част на тази страница. Продължаването на използването на Уебсайта след такива промени ще представлява вашето съгласие за такива промени.

Приемане на тези условия

Вие потвърждавате, че сте прочели това Споразумение и сте съгласни с всичките му условия. Като използвате уебсайта или неговите услуги, вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящото споразумение. Ако не сте съгласни да спазвате условията на това Споразумение, нямате право да използвате или да използвате Уебсайта и неговите Услуги.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси относно това Споразумение, моля, свържете се с нас.

Последно актуализирано на 10 март 2020 г.

Препоръчани сайтове за запознанства
Рейтинг 5,0
Евтини и лесни закачки
Рейтинг 4,8
Без месечни абонаментни такси
Рейтинг 4,5
Без ангажименти и безплатни монети.
Рейтинг 2,8
Лесна за използване има милиони потребители.
Рейтинг 2,3
Огромен брой хора на борда