Αποποίηση ευθυνών

Αυτή η αποποίηση ευθυνών ("Αποποίηση ευθυνών", "Συμφωνία") είναι συμφωνία μεταξύ του Onlinedatereviews.com ("Onlinedatereviews.com", "εμάς", "εμείς" ή "μας") και εσείς ("Χρήστης", "εσείς" "). Αυτή η Αποποίηση περιγράφει τις γενικές οδηγίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας Onlinedatereviews.com και οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών της (συλλογικά "Ιστοσελίδα" ή "Υπηρεσίες").

Αναπαράσταση

Οποιεσδήποτε απόψεις ή απόψεις που εκπροσωπούνται σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς του περιεχομένου και δεν αντιπροσωπεύουν πρόσωπα, ιδρύματα ή οργανισμούς που ο Onlinedatereviews.com ή οι δημιουργοί μπορούν να συνδέονται ή όχι με επαγγελματική ή προσωπική ιδιότητα, εκτός αν αναφέρεται ρητά. Οποιεσδήποτε απόψεις ή απόψεις δεν προορίζονται να κακοποιήσουν οποιαδήποτε θρησκεία, εθνοτική ομάδα, σύλλογο, οργάνωση, εταιρεία ή άτομο.

Περιεχόμενο και δημοσιεύσεις

Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, να εκτυπώσετε ή να αντιγράψετε οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας. Η ενσωμάτωση οποιουδήποτε τμήματος αυτού του Δικτυακού Τόπου σε άλλο έργο, είτε σε έντυπη είτε ηλεκτρονική μορφή ή άλλη μορφή, ή η συμπερίληψη οποιουδήποτε τμήματος του Δικτυακού Τόπου σε άλλον ιστότοπο με ενσωμάτωση, πλαισιώσεις ή με άλλο τρόπο χωρίς τη ρητή άδεια του Onlinedatereviews.com απαγορεύεται.

Μπορείτε να υποβάλετε σχόλια για το Περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα. Με τη μεταφόρτωση ή τη διαθεσιμότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών στο Onlinedatereviews.com, παρέχετε στο Onlinedatereviews.com το απεριόριστο, διαρκή δικαίωμα διανομής, προβολής, δημοσίευσης, αναπαραγωγής, επαναχρησιμοποίησης και αντιγραφής των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Δεν επιτρέπεται να παραποιείτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο μέσω της Ιστοσελίδας. Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε περιεχόμενο που είναι δυσφημιστικό, δόλια, άσεμνο, απειλητικό, επιθετικό για τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου άλλου προσώπου ή που είναι αλλιώς παράνομο. Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε περιεχόμενο που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας. Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε περιεχόμενο που να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό υπολογιστή ή άλλο κώδικα που αποσκοπεί στη διακοπή, τη φθορά ή τον περιορισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστή. Με την υποβολή ή τη δημοσίευση περιεχομένου στον ιστότοπο, παρέχετε στο Onlinedatereviews.com το δικαίωμα να επεξεργάζεστε και, αν είναι απαραίτητο, να καταργείτε οποιοδήποτε περιεχόμενο οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο.

Αποζημίωση

Αυτή η Ιστοσελίδα δέχεται μορφές διαφήμισης, χορηγίας, πληρωμένες εισαγωγές ή άλλες μορφές αποζημίωσης. Το Onlinedatereviews.com αποζημιώνεται για την παροχή γνώμης σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες, ιστότοπους και διάφορα άλλα θέματα. Η αποζημίωση που λαμβάνετε μπορεί να επηρεάσει το διαφημιστικό περιεχόμενο, τα θέματα ή τις δημοσιεύσεις που γίνονται στον Ιστότοπο. Το διαφημιστικό περιεχόμενο, ο διαφημιστικός χώρος ή η ανάρτηση μπορεί να μην προσδιορίζονται πάντοτε ως αμειβόμενος ή χορηγούμενος. Μερικοί από τους συνδέσμους στην Ιστοσελίδα μπορεί να είναι "σύνδεσμοι θυγατρικών". Αυτό σημαίνει ότι αν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο και αγοράσετε ένα στοιχείο, η Onlinedatereviews.com θα λάβει μια επιτροπή θυγατρικών.

Αποζημίωση και εγγυήσεις

Ενώ έχουμε κάνει κάθε προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα είναι σωστές, το Onlinedatereviews.com δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις ή για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών. Όλες οι πληροφορίες στον Ιστότοπο παρέχονται "ως έχουν", χωρίς καμία εγγύηση για την πληρότητα, την ακρίβεια, την επικαιρότητα ή τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών και χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Σε καμία περίπτωση η Onlinedatereviews.com ή οι συνεργάτες της, οι υπάλληλοι ή οι πράκτορές της δεν φέρουν ευθύνη σε εσάς ή σε οποιονδήποτε άλλον για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια που λαμβάνεται με βάση τις πληροφορίες στην Ιστοσελίδα ή για τυχόν επακόλουθες, ειδικές ή παρόμοιες ζημίες, συμβουλές για τη δυνατότητα τέτοιων ζημιών. Οι πληροφορίες στον Ιστότοπο είναι μόνο για λόγους πληροφόρησης και δεν αποσκοπούν στην παροχή νομικών, οικονομικών, ιατρικών ή οποιωνδήποτε άλλων επαγγελματικών συμβουλών. Παρακαλούμε αναζητήστε επαγγελματική βοήθεια αν το χρειάζεστε. Επιπλέον, οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο και οποιεσδήποτε σελίδες που συνδέονται προς και από αυτό υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος τροποποίησης αυτής της Αποποίησης ευθύνης σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, με ισχύ από την δημοσίευση μιας ενημερωμένης έκδοσης αυτής της Αποποίησης ευθυνών στην Ιστοσελίδα. Όταν το κάνουμε, θα αναθεωρήσουμε την ενημερωμένη ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές συνιστά τη συγκατάθεσή σας σε τέτοιες αλλαγές.

Αποδοχή αυτής της αποποίησης ευθυνών

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει αυτήν την Αποποίηση και ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Με την πρόσβαση στον ιστότοπο συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτήν την Αποποίηση. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους αυτής της Αποποίησης Ευθύνης, δεν έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Αποποίηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Το έγγραφο αυτό ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 10 Μαρτίου 2020

Onlinedrereviews.com

Προτεινόμενοι ιστότοποι γνωριμιών
Αξιολόγηση 5.0
Φτηνές και εύκολες συνδέσεις
Αξιολόγηση 4.8
Δεν υπάρχουν μηνιαία τέλη συνδρομής
Αξιολόγηση 4.5
Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις και δωρεάν κέρματα.
Αξιολόγηση 2.8
Εύκολο στη χρήση έχει εκατομμύρια χρήστες.
Αξιολόγηση 2.3
Ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων στο σκάφος