Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden", "Overeenkomst") zijn een overeenkomst tussen Onlinedatereviews.com ("Onlinedatereviews.com", "ons", "wij" of "onze") en u ("Gebruiker", "u" of "jouw"). Deze overeenkomst beschrijft de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de website Onlinedatereviews.com en al zijn producten of diensten (gezamenlijk "Website" of "Diensten").

Accounts en lidmaatschap

Als u een account aanmaakt op de Website, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het account en alle andere acties die in verband daarmee worden ondernomen. We kunnen nieuwe accounts controleren en beoordelen voordat u zich kunt aanmelden en onze Services kunt gebruiken. Het verstrekken van valse contactgegevens van welke aard dan ook kan leiden tot de beëindiging van uw account. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw account of andere inbreuken op de beveiliging. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten door u, met inbegrip van schade van welke aard dan ook die is ontstaan als gevolg van dergelijk handelen of nalaten. We kunnen uw account (of een deel daarvan) opschorten, uitschakelen of verwijderen als we vaststellen dat u enige bepaling van deze Overeenkomst hebt geschonden of dat uw gedrag of inhoud de neiging heeft onze reputatie en goodwill te schaden. Als we uw account om de bovengenoemde redenen verwijderen, kunt u zich niet opnieuw registreren voor onze Services. We kunnen uw e-mailadres en internetprotocoladres blokkeren om verdere registratie te voorkomen.

Gebruikers inhoud

Wij bezitten geen gegevens, informatie of materiaal ("Inhoud") dat u op de Website indient tijdens het gebruik van de Service. U bent als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en intellectueel eigendom of recht op gebruik van alle ingediende Inhoud. We kunnen Inhoud op de Website die door u is verzonden of gemaakt met onze Services controleren en beoordelen. Tenzij dit specifiek door u is toegestaan, verleent uw gebruik van de website ons niet de licentie om de door u gemaakte of opgeslagen in uw gebruikersaccount te gebruiken, reproduceren, aan te passen, aan te passen, te publiceren of te verspreiden voor commerciële, marketing- of soortgelijke doeleinden. Maar u verleent ons toestemming om de inhoud van uw gebruikersaccount te openen, kopiëren, distribueren, opslaan, verzenden, opnieuw te formatteren, weer te geven en uit te voeren, uitsluitend voor zover dit nodig is om de Services aan u te leveren. Zonder een beperking van deze verklaringen of garanties, hebben we het recht, hoewel niet de verplichting, om naar eigen goeddunken Inhoud te weigeren of te verwijderen die, naar onze redelijke mening, een van onze beleidsregels schendt of op enigerlei wijze schadelijk is of aanstootgevend.

Facturatie en betalingen

U betaalt alle vergoedingen of kosten aan uw account in overeenstemming met de vergoedingen, kosten en factureringsvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat een vergoeding of vergoeding verschuldigd is. Als naar onze mening uw aankoop een risicovolle transactie is, vragen wij u om een kopie van uw geldige door de overheid uitgegeven foto-identificatie en mogelijk een kopie van een recent bankafschrift voor de gebruikte creditcard of betaalpas. voor de aankoop. We behouden ons het recht voor om producten en productprijzen te allen tijde te wijzigen. We behouden ons ook het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst.

Nauwkeurigheid van informatie

Af en toe kan er informatie op de website staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid, promoties en aanbiedingen. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als informatie op de website of een gerelateerde service op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt geplaatst) . We zijn niet verplicht om informatie op de website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals wettelijk vereist. Er mag geen specifieke update- of verversingsdatum op de website worden toegepast om aan te geven dat alle informatie op de website of over een gerelateerde service is gewijzigd of bijgewerkt.

Diensten van derden

Als u besluit om services van derden in te schakelen, te openen of te gebruiken, houd er dan rekening mee dat uw toegang tot en gebruik van dergelijke andere services uitsluitend worden beheerst door de algemene voorwaarden van dergelijke andere services, en wij onderschrijven niet, zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor , en doen geen uitspraken over enig aspect van dergelijke andere diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, hun inhoud of de manier waarop zij omgaan met gegevens (inclusief uw gegevens) of enige interactie tussen u en de aanbieder van dergelijke andere diensten. U doet onherroepelijk afstand van elke claim tegen Onlinedatereviews.com met betrekking tot dergelijke andere diensten. Onlinedatereviews.com is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met uw activering, toegang tot of gebruik van dergelijke andere diensten, of uw vertrouwen in de privacypraktijken, gegevensbeveiligingsprocessen of ander beleid van dergelijke andere diensten. Mogelijk moet u zich registreren voor of inloggen op dergelijke andere services op hun respectieve websites. Door andere services in te schakelen, geeft u Onlinedatereviews uitdrukkelijk toestemming om uw gegevens openbaar te maken als dat nodig is om het gebruik of de activering van dergelijke andere services te vergemakkelijken.

backups

We maken regelmatig back-ups van de website en inhoud en doen ons best om de volledigheid en nauwkeurigheid van deze back-ups te garanderen. In geval van hardwarefout of gegevensverlies zullen we automatisch back-ups herstellen om de impact en downtime te minimaliseren.

advertenties

Tijdens het gebruik van de Website kunt u correspondentie aangaan met of deelnemen aan promoties van adverteerders of sponsors die hun goederen of diensten tonen via de Website. Dergelijke activiteiten, en alle voorwaarden, bepalingen, garanties of verklaringen die aan dergelijke activiteiten zijn gekoppeld, zijn uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij. Wij zijn niet aansprakelijk, verplicht of verantwoordelijk voor dergelijke correspondentie, aankoop of promotie tussen u en een dergelijke derde partij.

Links naar andere websites

Hoewel deze website kan linken naar andere websites, impliceren we, direct of indirect, geen goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of aansluiting bij een gelinkte website, tenzij hierin specifiek vermeld. Sommige van de links op de website kunnen "gelieerde links" zijn. Dit betekent dat als u op de link klikt en een item koopt, Onlinedatereviews een affiliate commissie ontvangt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en we staan niet in voor het aanbod van bedrijven of individuen of de inhoud van hun websites. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten, diensten en inhoud van andere derden. U dient de juridische verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke website die u bezoekt via een link vanaf deze website zorgvuldig te lezen. Het doorlinken naar andere off-site websites is op eigen risico.

Veranderingen en amendementen

We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst of haar beleid met betrekking tot de Website of Diensten op elk moment te wijzigen, met ingang van het plaatsen van een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst op de Website. Als we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Voortgezet gebruik van de Website na dergelijke wijzigingen vormt uw toestemming voor dergelijke wijzigingen.

Aanvaarding van deze voorwaarden

U erkent dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen. Door de Website of de Services te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, bent u niet gemachtigd om de Website en de Services te gebruiken of te openen.

Contact met ons opnemen

Neem contact met ons op als u vragen hebt over deze overeenkomst.

Laatst bijgewerkt op 10 maart 2020

Aanbevolen datingsites
5,0 beoordeling
Goedkope en gemakkelijke aansluitingen
4,8 beoordeling
Geen maandelijkse abonnementskosten
4,5 beoordeling
Geen verplichtingen en gratis munten.
2,8 beoordeling
Makkelijk te gebruiken heeft miljoenen gebruikers.
2,3 beoordeling
Een enorm aantal mensen aan boord