Zrzeczenie się

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności („Wyłączenie odpowiedzialności”, „Umowa”) jest umową między Onlinedatereviews.com („Onlinedatereviews.com”, „nas”, „my” lub „nasz”) a Tobą („Użytkownikiem”, „Tobą” lub „Twoim” ”). Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności określa ogólne wytyczne, warunki korzystania z witryny Onlinedatereviews.com oraz dowolnych jej produktów lub usług (łącznie „Witryna” lub „Usługi”).

Reprezentacja

Wszelkie poglądy lub opinie reprezentowane w tej Witrynie należą wyłącznie do twórców Treści i nie reprezentują poglądów osób, instytucji lub organizacji, z którymi Onlinedatereviews.com lub twórcy mogą lub nie mogą być kojarzeni w celach zawodowych lub osobistych, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Wszelkie poglądy lub opinie nie mają na celu znieważenia żadnej religii, grupy etnicznej, klubu, organizacji, firmy lub osoby.

Treść i komentarze

Nie możesz modyfikować, drukować ani kopiować żadnej części Witryny. Włączanie jakiejkolwiek części tej Witryny do innej pracy, czy to w formie drukowanej, elektronicznej, czy w innej formie, lub umieszczanie jakiejkolwiek części Witryny na innej stronie internetowej poprzez osadzanie, kadrowanie lub w inny sposób bez wyraźnej zgody Onlinedatereviews.com jest zabronione.

Możesz przesyłać komentarze do Treści dostępnych w Witrynie. Przesyłając lub udostępniając w jakikolwiek sposób informacje do Onlinedatereviews.com, udzielasz Onlinedatereviews.com nieograniczonego, wieczystego prawa do rozpowszechniania, wyświetlania, publikowania, reprodukowania, ponownego wykorzystywania i kopiowania zawartych w nim informacji. Nie można podszywać się pod inne osoby za pośrednictwem Witryny. Nie wolno publikować treści zniesławiających, oszukańczych, obscenicznych, zagrażających, naruszających prawa do prywatności innej osoby lub niezgodnych z prawem. Nie wolno publikować treści, które naruszają prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu. Nie wolno publikować treści zawierających wirusy komputerowe lub inne kody zaprojektowane w celu zakłócenia, uszkodzenia lub ograniczenia działania jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego lub sprzętu. Przesyłając lub publikując Treść w Witrynie, przyznajesz Onlinedatereviews.com prawo do edytowania oraz, w razie potrzeby, usuwania Treści w dowolnym czasie i z dowolnego powodu.

Odszkodowanie

Ta strona internetowa akceptuje formy reklamy, sponsoringu, płatnych reklam lub inne formy odszkodowania. Onlinedatereviews.com otrzymuje wynagrodzenie za opiniowanie produktów, usług, stron internetowych i różnych innych tematów. Otrzymane odszkodowanie może wpłynąć na treści reklamowe, tematy lub posty zamieszczone w Witrynie. Treści sponsorowane, miejsca reklamowe lub posty nie zawsze mogą być identyfikowane jako treści płatne lub sponsorowane. Niektóre linki w Witrynie mogą być „linkami partnerskimi”. Oznacza to, że jeśli klikniesz link i kupisz przedmiot, Onlinedatereviews.com otrzyma prowizję partnerską.

Odszkodowania i gwarancje

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w Witrynie były poprawne, Onlinedatereviews.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub przeoczenia ani za wyniki uzyskane z wykorzystania tych informacji. Wszystkie informacje w Witrynie są dostarczane „w stanie, w jakim się znajdują”, bez żadnej gwarancji kompletności, dokładności, terminowości lub wyników uzyskanych z korzystania z tych informacji i bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. W żadnym wypadku Onlinedatereviews.com ani jego partnerzy, pracownicy lub agenci nie ponoszą odpowiedzialności wobec ciebie ani nikogo innego za jakąkolwiek decyzję lub działanie podjęte w oparciu o informacje na stronie internetowej lub za jakiekolwiek następcze, specjalne lub podobne szkody, nawet jeśli poinformowano o możliwości wystąpienia takich szkód. Informacje w Witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mają na celu udzielania porad prawnych, finansowych, medycznych ani żadnego innego rodzaju profesjonalnych porad. W razie potrzeby poproś o profesjonalną pomoc. Ponadto informacje zawarte w Witrynie i na wszystkich stronach z nią powiązanych mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez ostrzeżenia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Zastrzeżenia dotyczącego Witryny lub Usług w dowolnym momencie, po opublikowaniu zaktualizowanej wersji niniejszego Zastrzeżenia na stronie internetowej. Kiedy to zrobimy, zaktualizujemy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Dalsze korzystanie z Witryny po takich zmianach oznacza zgodę na takie zmiany.

Przyjęcie tego zastrzeżenia

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejsze Zastrzeżenie i zgadzasz się na wszystkie jego warunki. Uzyskując dostęp do Witryny, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszym Zastrzeżeniem. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszego Zastrzeżenia, nie masz upoważnienia do korzystania z Witryny ani dostępu do niej.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia, skontaktuj się z nami.

Ten dokument został ostatnio zaktualizowany 10 marca 2020 r

Onlinedatereviews.com

Polecane serwisy randkowe
Ocena 5,0
Tanie i łatwe podłączanie
Ocena 4,8
Brak miesięcznych opłat abonamentowych
Ocena 4,5
Brak zobowiązań i darmowe monety.
Ocena 2,8
Łatwy w użyciu ma miliony użytkowników.
Ocena 2,3
Ogromna liczba osób na pokładzie