Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy ("Policy") beskriver hur Onlinedatereviews.com ("Onlinedatereviews.com", "vi", "oss" eller "vår") samlar in, skyddar och använder den personliga identifierbara informationen ("Personlig information") du (" Användare "," du "eller" din ") kan tillhandahålla på Onlinedatereviews.com webbplats och någon av dess produkter eller tjänster (tillsammans" Webbplats "eller" Tjänster "). Den beskriver också de tillgängliga alternativen för din användning av din personliga information och hur du kan komma åt och uppdatera denna information. Denna policy gäller inte praxis för företag som vi inte äger eller kontrollerar eller för individer som vi inte använder eller förvaltar.

Insamling av personlig information

Vi tar emot och lagrar all information du medvetet tillhandahåller när du skapar ett konto, publicerar innehåll, köper, fyller in några onlineformulär på webbplatsen. Vid behov kan denna information innehålla din e-postadress, namn eller annan personlig information. Du kan välja att inte ge oss viss information, men då kanske du inte kan utnyttja några av webbplatsens funktioner. Användare som är osäkra på vilken information som är obligatorisk är välkomna att kontakta oss.

Samling av icke-personliga uppgifter

När du besöker webbplatsen registrerar våra servrar automatiskt information som din webbläsare skickar. Dessa data kan innehålla information som enhetens IP-adress, webbläsartyp och version, operativsystemtyp och -version, språkinställningar eller webbsidan du besökte innan du kom till vår webbplats, sidor på vår webbplats som du besöker, tiden som spenderas på de sidor, information du söker efter på vår hemsida, tillgångstider och datum och annan statistik.

Hantera personlig information

Du kan komma åt, lägga till, uppdatera och ta bort viss personlig information om dig. Informationen som du kan visa, uppdatera och ta bort kan ändras när webbplatsen eller tjänsterna ändras. När du uppdaterar information kan vi dock behålla en kopia av den oreviserade informationen i våra poster. Vissa uppgifter kan vara kvar i våra privata poster efter att du har raderat sådan information från ditt konto. Vi kommer att behålla och använda din information som behövs för att följa våra lagliga skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra avtal. Vi kan använda all aggregerad data som härrör från eller innehåller din personliga information efter att du har uppdaterat eller raderat det, men inte på ett sätt som skulle identifiera dig personligen. När lagringsperioden löper ut ska personuppgifter raderas. Rätten till tillgång, rätten att radera, rätten till rättelse och rätten till dataöverförbarhet kan följaktligen inte genomföras efter det att lagringsperioden har löpt ut.

Användning och behandling av insamlad information

Vilken som helst information vi samlar in från dig kan användas för att personifiera din upplevelse. förbättra vår hemsida förbättra kundservice och svara på frågor och e-post från våra kunder; bearbeta transaktioner skicka nyhetsbrev; skicka meddelandemail som lösenordsminnelser, uppdateringar, etc; köra och driva vår hemsida och tjänster. Insamling av icke-personliga uppgifter används endast för att identifiera potentiella fall av missbruk och upprätta statistisk information om användningen av webbplatsen. Den här statistiska informationen aggregeras inte på ett annat sätt så att någon särskild användare av systemet identifieras.

Vi kan behandla personuppgifter som är relaterade till dig om något av följande gäller: (i) Du har gett ditt samtycke till ett eller flera specifika ändamål. Observera att enligt vissa lagstiftningar kan vi få bearbeta information tills du gör invändningar mot sådan behandling (genom att välja bort), utan att behöva förlita sig på samtycke eller något annat av följande rättsliga grunder nedan. Detta gäller emellertid inte när behandlingen av personuppgifter omfattas av europeisk lagstiftning om dataskydd. (ii) Det är nödvändigt att tillhandahålla information för att kunna genomföra ett avtal med dig och / eller för eventuella förpliktelser enligt avtalet. (ii) Behandling är nödvändig för att följa en juridisk skyldighet som du är föremål för. iv) Bearbetning är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell auktoritet hos oss. (v) Behandling är nödvändig för de legitima intressen som vi eller en tredje part åtar oss. Under alla omständigheter kommer vi gärna att klargöra den specifika rättsliga grunden som gäller behandlingen, och särskilt om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå kontrakt.

Informationsöverföring och lagring

Beroende på din plats kan dataöverföringar innebära att du överför och lagrar din information i ett annat land än ditt eget. Du har rätt att lära dig om den rättsliga grunden för informationsöverföringar till ett land utanför Europeiska unionen eller till en internationell organisation som regleras av folkrätten eller inrättas av två eller flera länder, till exempel FN, och om de säkerhetsåtgärder som vidtas av oss för att skydda din information. Om någon sådan överföring sker, kan du läsa mer genom att kolla relevanta delar av det här dokumentet eller fråga oss med hjälp av informationen i kontaktdelen.

Användarnas rättigheter

Du kan utöva vissa rättigheter avseende din information som behandlas av oss. I synnerhet har du rätt att göra följande: (i) du har rätt att återkalla samtycke där du tidigare har gett ditt samtycke till behandlingen av din information, (ii) du har rätt att invända mot behandlingen av din information om behandlingen utförs på annan rättslig grund än samtycke (iii) du har rätt att lära dig om information behandlas av oss, få information om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av informationen som behandlas (iv) du har rätt att verifiera riktigheten i din information och be om att den uppdateras eller rättas (v) du har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av din information, i så fall kommer vi inte att behandla din information för något annat ändamål än att lagra det, (vi) du har rätt att under vissa omständigheter få bort din personliga information från oss (vii) du har rätt att ta emot din information i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att överföra det till en annan styrenhet utan något hinder. Denna bestämmelse är tillämplig under förutsättning att din information behandlas automatiskt och att behandlingen är baserad på ditt samtycke, på ett kontrakt som du ingår i eller på förhandsbestämmelserna.

Rätten att invända mot bearbetning

När personuppgifter behandlas av allmänt intresse, kan du motsätta sig sådan behandling genom utövande av en officiell myndighet som är belägen hos oss eller för de legitima intressen som vi förfogar över, genom att ge en grund som är relaterad till er speciella situation för att motivera invändning. Du måste dock veta att, om din personliga information behandlas för direkt marknadsföring, kan du motsätta dig den behandlingen när som helst utan att motivera det. För att lära oss, om vi behandlar personuppgifter för direktmarknadsföring, kan du referera till relevanta delar av det här dokumentet.

Hur man utövar dessa rättigheter

Eventuella önskemål om att utöva användarrättigheter kan riktas till ägaren genom kontaktuppgifterna i detta dokument. Dessa förfrågningar kan utnyttjas gratis och kommer att adresseras av ägaren så tidigt som möjligt och alltid inom en månad.

Fakturering och betalningar

Vi använder betalningsprocesser från tredje part för att hjälpa oss att behandla din betalningsinformation på ett säkert sätt. Sådana tredje partens processorer använder din personliga information enligt deras respektive sekretesspolicyer, som eventuellt kan innehålla sekretessskydd så skyddande som denna sekretesspolicy. Vi föreslår att du granskar deras respektive sekretesspolicyer.

Produkt- och tjänsteleverantörer

Vi kan komma överens med andra företag att tillhandahålla vissa produkter och tjänster. Dessa tjänsteleverantörer är inte behöriga att använda eller avslöja informationen förutom vad som är nödvändigt för att utföra tjänster på vår vägnar eller i enlighet med lagliga krav. Vi kan dela personuppgifter endast för dessa ändamål endast med tredje part vars sekretesspolicy överensstämmer med vår eller som accepterar att följa våra policyer med avseende på personlig information. Våra tjänsteleverantörer ges informationen som behövs för att utföra sina angivna funktioner och vi tillåta dem inte att använda eller avslöja personlig information för egen marknadsföring eller för andra ändamål.

Barnens integritet

Vi samlar inte medvetet personliga uppgifter från barn under 13 år. Om du är under 13 år, skicka inte personliga uppgifter genom vår webbplats eller tjänst. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka barnens internetanvändning och hjälpa till att genomföra denna policy genom att instruera sina barn att aldrig lämna personuppgifter via vår webbplats eller tjänst utan deras tillåtelse. Om du har anledning att tro att ett barn under 13 år har lämnat personuppgifter till oss via vår hemsida eller tjänst, kontakta oss. Du måste också vara minst 16 år för att samtycka till behandlingen av dina personuppgifter i ditt land (i vissa länder kan vi tillåta att din förälder eller vårdnadshavare gör det på din vägnar).

nyhetsbrev

Vi erbjuder elektroniska nyhetsbrev som du kan frivilligt prenumerera när som helst. Du kan välja att sluta ta emot vårt nyhetsbrev eller marknadsföringsemail genom att följa anmälningsanvisningarna som ingår i dessa e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss. Du kommer emellertid att fortsätta att få väsentliga transaktionsmeddelanden.

Småkakor

Webbplatsen använder "cookies" för att hjälpa till att anpassa din online-upplevelse. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbsideserver. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Cookies är unikt tilldelade till dig och kan endast läsas av en webbserver i domänen som utfärdade cookien till dig. Vi kan använda cookies för att samla, lagra och spåra information för statistiska ändamål för att använda vår webbplats och tjänster. Du har möjlighet att acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan vanligtvis ändra din webbläsarinställning för att avvisa cookies om du föredrar det. Om du väljer att avvisa cookies kanske du inte fullt ut kan uppleva funktionerna på webbplatsen och tjänsterna. För att lära dig mer om cookies och hur man hanterar dem, besök internetcookies.org

Förutom att använda cookies och tillhörande teknik som beskrivits ovan kan vi också tillåta vissa tredjeföretag att hjälpa oss att skräddarsy annonsering som vi tycker kan vara av intresse för användarna och att samla in och använda annan information om användaraktiviteter på webbplatsen. Dessa företag kan leverera annonser som också kan placera cookies och på annat sätt spåra användarbeteende.

Spåra inte signaler

Vissa webbläsare innehåller en spårningsfunktion som signalerar till webbplatser du besöker som du inte vill spåra din onlineaktivitet. Spårning är inte detsamma som att använda eller samla information i samband med en webbplats. I dessa syften avser spårning att samla personligt identifierbar information från konsumenter som använder eller besöker en webbplats eller onlinetjänst som de flyttar över olika webbplatser över tiden. Vår hemsida spårar inte sina besökare över tiden och över tredje parts webbplatser. Vissa webbplatser från tredje part kan dock hålla reda på dina webbläsningsaktiviteter när de tjänar dig innehåll, vilket gör att de kan skräddarsy vad de presenterar för dig.

Annons

Vi kan visa onlineannonser och vi kan dela aggregerad och oidentifierad information om våra kunder som vi samlar genom registreringsprocessen eller genom online-undersökningar och kampanjer med vissa annonsörer. Vi delar inte personligt identifierbar information om enskilda kunder med annonsörer. I vissa fall kan vi använda denna aggregerade och icke-identifierande information för att leverera skräddarsydda annonser till den avsedda publiken.

Affiliates

Vi kan avslöja information om dig till våra dotterbolag för att kunna erbjuda dig relaterade eller kompletterande produkter och tjänster. All information om dig som vi tillhandahåller till våra dotterbolag kommer att behandlas av dessa dotterbolag i enlighet med villkoren i denna sekretesspolicy.

Länkar till andra webbplatser

Vår hemsida innehåller länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Var medveten om att vi inte är ansvariga för sekretesspraxis för sådana andra webbplatser eller tredje parter. Vi uppmuntrar dig att vara medveten när du lämnar vår hemsida och läsa sekretessutlåtandena på varje webbplats som kan hämta personuppgifter.

Informationssäkerhet

Vi säkrar information som du tillhandahåller på datorservrar i en kontrollerad, säker miljö, skyddad mot obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi upprätthåller rimliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder i ett försök att skydda mot obehörig tillgång, användning, modifiering och avslöjande av personlig information i dess kontroll och vårdnad. Ingen dataöverföring via Internet eller trådlöst nätverk kan dock garanteras. Därför, när vi strävar efter att skydda din personliga information, bekräftar du att (i) det finns säkerhets- och sekretessbegränsningar på Internet som ligger utanför vår kontroll, (ii) säkerheten, integriteten och integriteten av all information och data som utbyts mellan dig och vår hemsida kan inte garanteras och (iii) all sådan information och data kan ses eller manipuleras i transit av en tredje part, trots bästa ansträngningar.

Dataintrång

Om vi blir medvetna om att webbplatsens säkerhet har äventyras eller användarens personuppgifter har lämnats till icke-närstående tredje parter till följd av extern verksamhet, inklusive men inte begränsat till säkerhetsattacker eller bedrägerier, förbehåller vi oss rätten att vidta rimliga lämpliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till utredning och rapportering samt anmälan till och samarbete med brottsbekämpande myndigheter. Vid en överträdelse av uppgifter kommer vi att göra rimliga ansträngningar att meddela berörda personer om vi anser att det finns en rimlig risk för att användaren skadas till följd av överträdelsen eller om lagarinformation annars föreskrivs. När vi gör det kommer vi att skicka ett meddelande på hemsidan, skicka ett mail till dig.

Juridisk information

Vi kommer att avslöja all information som vi samlar in, använder eller tar emot om det behövs eller tillåts enligt lag, till exempel att följa en dom eller en liknande rättslig process och när vi tror på god tro att upplysningar är nödvändiga för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet, undersöka bedrägeri, eller svara på en regeringens begäran. Om vi går igenom en affärsövergång, till exempel en fusion eller förvärv av ett annat företag, eller försäljning av hela eller en del av dess tillgångar, ditt användarkonto och personuppgifter kommer sannolikt att vara bland de överförda tillgångarna.

Ändringar och ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy när det gäller webbplatsen eller tjänsterna, när som helst, med effekt på att en uppdaterad version av denna policy läggs ut på webbplatsen. När vi gör kommer vi att se uppdaterat datum längst ner på denna sida. Fortsatt användning av webbplatsen efter sådana ändringar ska utgöra ditt samtycke till sådana ändringar.

Godkännande av denna policy

Du bekräftar att du har läst denna policy och godkänner alla dess villkor. Genom att använda webbplatsen eller dess tjänster accepterar du att vara bunden av denna policy. Om du inte godkänner villkoren i denna policy har du inte behörighet att använda eller komma åt webbplatsen och dess tjänster.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna policy, kontakta oss.

Detta dokument uppdaterades senast den 10 mars 2020

Rekommenderade dejtingsajter
5,0 betyg
Billiga och enkla anslutningar
4,8 betyg
Inga månatliga prenumerationsavgifter
4,5 betyg
Inga åtaganden och gratis mynt.
2,8 betyg
Lätt att använda har miljoner användare.
2,3 betyg
Ett stort antal människor ombord